Sammanställer ditt företag fortfarande rapporter manuellt för att få fram viktig information? Att sammanställa rapporter manuellt är ofta väldigt tidskrävande och risken för missvisande information är stor. Även möjligheten till att analysera datan är begränsad.

Med beslutstöds-verktyget BIsmart kan ni enkelt se var ni tjänar era pengar och var ni kan tjäna mer. BIsmart ger ditt företag fokus på resultatförbättrande aktiviteter, med aktuell och korrekt information. Få mer tid för analys och mät enkelt resultaten mot företagets mål. BIsmart utnyttjar den nära kopplingen mellan Microsoft Dynamics NAV och Excel.

Denna produktöversikt för BIsmart kommer behandla områdena:

Vad är BIsmart?

Hur fungerar BIsmart?

Vad ingår i BIsmart?

Hur köper jag BIsmart?

Hur implementeras BIsmart i min organisation?

När du har läst produktöversikten kommer du att ha en bättre förståelse för hur Bsmart fungerar och hur det kan hjälpa ditt företag att enklare sammanställa och analysera företagets information.