Nevotex uppgraderas

Nevotex är ett grossistföretag som är underleverantör till möbel och inredningsindustrin. De har sin verksamhet i 5 länder; Sverige, Norge, Estland, Litauen och Finland. Nevotex har även anställda säljare i Danmark. Utöver den nämnda verksamheten har Nevotex en tillverkande enhet i Estland som erbjuder sömnad och tillverkning. Nevotex verksamhet kräver ett system som stödjer deras unika processer och fungera smidigt ihop med verksamheten.

I våras var det dags för Nevotex att uppgradera till NAV 2017. Av erfarenhet vet de att det inte bör gå för länge mellan uppgraderingarna. Det försvårar processen. Det var en anledning till att de valde att uppgradera i våras. Vi fick tillfälle att ställa ett par frågor till Nevotex VD, Tommy Grahn. Hur upplevde han uppgraderingsprojektet? Tommy menar att uppgraderingen var mycket väl genomförd. Allt från förberedande arbete till skarp uppgradering gick väldigt smidigt.

Prioritera testerna

Nevotex satte ihop en dedikerad projektgrupp som arbetade med att testa de interna processerna noggrant. Här fanns en projektledare som förde dialogen med NAB, det fanns också personer på Nevotex som var ansvariga för varsin process. Utifrån det här upplägget förbereddes uppgraderingen på bästa sätt. I projektet avsattes mycket tid för att verkligen testa systemet innan den skarpa uppgraderingen. Något som Nevotex verkligen kan tipsa om. Det är viktigt att ALLA avdelningar avsätter tid för att testa den nya versionen vid en uppgradering. Det är viktigt för att få med eventuella anpassningar vid genomförandet menar Tommy.

I framtiden vill Nevotex utveckla sitt användande när det kommer till den funktionalitet som rör inköp i NAV. Mycket av den de anpassningar Nevotex tidigare hade, är nu standardfunktionalitet i systemet