”Mätbarhet är nyckeln till kontroll!”
Här får du en ny chans! Registrera dig nedan och få tillgång till filmen med tidrapportering och projekt i Dynamics NAV 2015.

Tidrapportering är den enskilt viktigaste funktionen för konsultföretag. Tid är grunden för såväl offerter som fakturering – och inte minst viktigt – projektstyrning och uppföljning. Se hur du kan uppnå verklig kontroll över dina projekt utan att förlora den flexibilitet som är nödvändig för att upprätthålla en god kundrelation. Se hela flödet från att skapa ett nytt projekt, tidrapportera på projektet till att slutligen bokföra och fakturera projektet.