I Dynamics NAV läggar du upp koncernens alla bolag i en och samma databas oavsett land och bransch. Du får då tillgång till informationen på ett ställe. I Dynamics NAV finns det stöd för koncernkonsolidering och koncerninterna bokningar, vilket möjliggör att du kan konsolidera på olika nivåer. Systemet kan kontera på redovisningskonton och på åtta dimensioner samtidigt, allt för att förenkla uppföljningen och förbättra spårbarheten på transaktionsnivå genom hela organisationen.

Se era resultat med hjälp av kontouppställningar

kontoplan

För att se verksamhetens resultat kan du använda dig av kontoplanen i Dynamics NAV. Dock tror jag inte att jag är ensam med att ha svårt att hitta resultatet på de olika kontona i den oändligt långa kontoplanen. För det […]

Läs mer