NAB Solutions har mångårig erfarenhet av att hjälpa producerande företag att få kontroll över sitt flöde med hjälp av vår produktionsmodul. Med hjälp av modulen kan företaget hålla reda på artiklar som ska tillverkas eller köpas in. Hantera ditt produktionsflöde samt artikelspårning med serie och partinummer. Genom artikelspårning följer du sedan alla artiklar som köps och säljs för enkel uppföljning.

Ett smartare sätt att arbeta med producerande verksamhet

produktion4

Dra fördel av ny teknologi för att lösa gamla produktionsproblem Producerande företag strävar dagligen efter att skapa så effektiva produktionsprocesser som möjligt. Det är ett ständigt pågående arbete när det kommer till att minimera produktionsstopp, spill eller att komma till rätta med ineffektiva processer. Ofta försöker organisationer […]

Läs mer

Justera dina artikelkostnader

bicycle repair or adjustment

För dig som arbetar med lager och produktion i Dynamics NAV finns funktionen standardkostnadsformulär som är ett effektivt sätt att justera artikelkostnader på. Du kan välja att uppdatera samtliga artiklar, produktgrupper eller artikelkategorier på en och samma gång. Genom att […]

Läs mer