Att ha tillförlitlig lagerinformation är en viktig del för grossister och tillverkande företag. Du har möjlighet att följa din planerade in- och utleveranser. Ha koll på dina artiklars lagervärde, använd en inventeringsjournal för att justera ditt lager. På artikelkortet ser du vad som finns i lagret och var artiklarna är placerade. Skapa ett flöde mellan inköp, lager, produktion, försäljning och andra delar i ditt affärssystem.

Justera dina artikelkostnader

bicycle repair or adjustment

För dig som arbetar med lager och produktion i Dynamics NAV finns funktionen standardkostnadsformulär som är ett effektivt sätt att justera artikelkostnader på. Du kan välja att uppdatera samtliga artiklar, produktgrupper eller artikelkategorier på en och samma gång. Genom att […]

Läs mer