Grundutbildning i Dynamics NAV

Den 26 och 28 september kommer vi att hålla en grundutbildning i Dynamics NAV. Utbildningen är fördelad på två tillfällen varav varje tillfälle är ca två timmar. Första tillfället kommer ägnas åt systemnavigering och grundläggande redovisning. Syftet är att ni ska få en förståelse för hur systemet är uppbyggt men också en förståelse för de delar som rör redovisningen. Vid andra tillfället går vi igenom grunderna för kundreskontran och leverantörsreskontran. Priset avser per företag vilket gör att ni kan vara många som tar del av utbildningen samtidigt.

När, hur och vad kostar det?

Datum: 26 och 28 september
Tid: kl. 10.00-12.00
Utbildningen är webbaserad och sker via Skype
Pris för utbildningen: 2500kr/företag

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen passar för dig som är ny i systemet eller er som ska/har uppgraderat. Du bör arbeta i en version av Dynamics NAV som är från 2013 eller framåt eftersom att utbildningen sker i den senaste versionen, Dynamics NAV 2017.

Värt att nämna är att utbildningen sker i NABs affärslösning vilket innebär att det kan finnas funktionalitet i systemet som enbart är tillgängligt för NABs kunder.

Har ni frågor får ni gärna maila dessa till info@nabsolutions.se