Vi kan sammanfatta det så här. Kunskap är tid och tid är pengar. Om du känner att du hade behövt lära dig grunderna i Dynamics NAV 2016 ska du inte tveka på att anmäla dig till höstens webbutbildning. Alla vet hur frustrerande det kan vara att känna sig ny i ett affärssystem.

Höstens grundutbildning i Dynamics NAV 2016 kommer att hållas vid två tillfällen, den 20 och 22 september. Utbildningarna kommer att vara på två timmar vardera och ske via Skype. De områden som kommer att beröras är systemnavigering, generell bokföring, leverantör- och kundreskontra. Utbildningarna brukar vara populära så vänta inte för länge med er anmälan!

Första tillfället                                            Andra tillfället
Datum: 20 september                                  Datum: 22 september
Tid: kl. 10.00-12.00                                     Tid: kl.10.00- 12.00
Plats: Utbildning via Skype                          Plats: Utbildning via Skype
Område: Systemnavigering                         Område: leverantör-
Generell bokföring                                        och kundreskontra

Kostnaden för webbutbildningen är 2000 kr/företag och för båda tillfällena. Anmälan gör ni genom att fylla i formuläret nedan.