Handel och Logistik

Att ha tillförlitlig lagerinformation är en viktig del för grossister och tillverkande företag. Med Dynamics NAV har du möjlighet att följa era planerade in- och utleveranser. Här får du kontroll över artiklarnas lagervärde och du har möjlighet att justera ditt lager. På artikelkortet ser du vad som finns i lager och vart artiklarna är placerade. Framförallt får du ihop helheten. Du får din lagerstyrning integrerat med alla andra viktiga delar i ditt affärssystem.

Centrum för logistik och lager

Lagerinformationen ligger till grund för hur ni planerar era inköp och följer upp er försäljning i verksamheten. Logistik och lagerhanteringen är komplext vilket gör att det krävs ett affärssystem som möter verksamhetens avancerade processer. Då kan ni få en aktuell och exakt lagervärdering. Dynamics NAV har kapaciteten att vara ett centrum för logistik och lager. Det knyter samman olika delar i lagerflödet, följer planerade in- och utleveranser, har koll på artiklarnas lagervärde samt möjlighet, om det behövs, till justering av lagervärdet. Följ upp på artikelkortet vad som som finns i lager och vart artiklarna är placerade.

Funktionalitet för handel och logistik

Om ni arbetar med handel och logistik förser Dynamics NAV er med nödvändig information om era olika processer i den dagliga verksamheten.

  • Inleveranser
  • Transporter inom lagret
  • Plock
  • Utleveranser
  • Frakthantering
  • Koppla lagerfunktion för mobila enheter eller webbshoppar till ert Dynamics NAV
  • Stöd för valutahantering
  • Stöd för flera lagerställen

Med en smart inköpsmodul kan ni enkelt hålla ordning på överenskommelser med kunder och leverantörer vad gäller inköpspriser, försäljningspriser och rabatter.

Få kontroll på hela flödet

Det intressanta är när ni kan få ihop hela ert flöde – inköp, lager, produktion, försäljning och koppla det till all annan information i ert affärssystem. Det är först då ni får hela bilden av lagerverksamheten. Funktionalitet som artikelspårning för serienummer och partinummer ger dig en effektiv spårbarhet av artiklarna i ert lager.

Smart webbintegration

När ni samlar alla era leverantörer och kunder i Dynamics NAV MyWay, kan ni via webbservice-integration enkelt lägga upp kontaktuppgifter till företag och kontaktpersoneride och få det att synka mellan de två olika systemen. Därigenom hämtas aktuell information om kunder, leverantörer och er lagerverksamhet i ert logistiknav.

Vill ni veta mer om Dynamics NAV med fokus på handel och logistik?

Få ordning på etiketter och fraktsedlar med rätt tillägg

LogTrade Connect innehåller all funktionalitet för bokning av frakt, utskrifter, tullfaktura m.m och är helt inbyggt i NAV. Det är också kopplat till order, plockning bland annat. Här får ni helt enkelt hjälp med allt som rör er transportadministration

Ekonomistyrning

Använd Dynamics NAV med fokus på Ekonomistyrning

Produktion

Använd Dynamics NAV med fokus på Produktion

VÅRA KONTOR

Södra Järnvägsgatan 14
352 34 Växjö
0470-53 00 00

VÅRA KONTOR

Drottninggatan 69
411 07 Göteborg
031-787 90 90

Kungsbro Strand 29
112 26 Stockholm
08-50 90 50 00

CERTIFIERAD MICROSOFT PARTNER