Ekonomistyrning

I Dynamics NAV finns det stöd ni kan tänkas behöva för omfattande ekonomistyrning. Ni kan göra koncerninterna bokningar och koncernkonsolidering, det möjliggör konsolidering på olika nivåer. Ni kan samla koncernens olika bolag i en och samma databas. Systemet har möjlighet att kontera på redovisningskonton och på åtta dimensioner samtidigt, allt för att förenkla uppföljningen och förbättra spårbarheten på transaktionsnivå genom hela organisationen.

Samla koncernbolagen i en databas

Vill du samla koncernens alla bolag i en och samma databas? Utan krångel lägger du upp organisationens alla bolag i Dynamics NAV oavsett land eller bransch. Det innebär att du kan administrera hela organisationens ekonomihantering i Dynamics NAV och ha informationen samlad på ett och samma ställe. Här finns stöd för koncernkonsolidering, koncerninterna bokningar och konsolidering på olika nivåer.

Kvalitativ uppföljning

Många system har mer att önska när det kommer till kvalitativ uppföljning. I andra system finns ofta endast möjlighet att jämföra data mellan olika år. Eftersom logiken i NAV är lite annorlunda har ni möjlighet att jämföra fritt mellan olika perioder, månader eller år. Helt beroende på era önskemål.

Uppföljningen är viktig för att mäta er prestation mot de affärsmässiga mål ni satt upp. Dynamics NAV har kapacitet att kontera på redovisningskonton och åtta olika dimensioner samtidigt. Det förenklar uppföljningen och förbättrar spårbarheten på transaktionsnivå genom hela organisationen.

Hantera filer från bank eller andra ekonomisystem

Systemet stödjer hanteringen av betalningsfiler till och från banken. Skicka och ta emot betalningar från olika banker direkt i systemet. Ni kan läsa in bokförningsfiler från valfritt löneprogram direkt i Dynamics NAV. För att underlätta valutahanteringen hämtar ni de dagsaktuella kurserna från Europeiska centralbanken så att valutorna alltid stämmer när ni administrerar er verksamhet

Få rätt på momsen

Den knepiga momsrapporten. Förenkla momsrapportering genom att använda kolumner med momsrapportens ruta-nummer för att styra hur momsen ska redovisas. Momsavräkningen beräknas och bokförs snabbt genom ett automatiserat jobb som går igenom samtliga momstransaktioner.

Arbeta med dokumendistribution

Med enkla medel distribuerar ni era affärsdokument via olika val. Använd skrivare, mail eller EDI för att skicka ut era fakturor. Fakturakopiorna skrivs enkelt ut eller mailas till de som ska ta del av informationen. Importera och exportera filer till och från Excel direkt i Dynamics NAV, redigera som ni vill och spara sedan i systemet.

Ändringslogg och transaktionsspårning

För att öka spårbarheten ytterligare är det möjligt att aktivera en ändringslogg och transaktionsspårning på valbara tabeller. Med hjälp av automatisk kontomatchning och avstämning av till exempel bankkontotransaktioner så slipper ni mycket tidskrävande manuellt arbete.

Vill ni prata mer om Dynamics NAV med fokus på ekonomistyrning?

Rätt tillägg hjälper er att få ordning och resa på era kvitton

Ett smart tillägg till NAV MyWay för er som vill få bättre styrning på er kvitton. Expense Management hjälper er få översikt på era inkommande utlägg direkt i Dynamics NAV.

Produktion

Använd Dynamics NAV med fokus på Produktion

Tjänsteverksamhet

Använd Dynamics NAV med fokus på Tjänsteverksamhet

VÅRA KONTOR

Södra Järnvägsgatan 14
352 34 Växjö
0470-53 00 00

VÅRA KONTOR

Drottninggatan 69
411 07 Göteborg
031-787 90 90

Kungsbro Strand 29
112 26 Stockholm
08-50 90 50 00

CERTIFIERAD MICROSOFT PARTNER