Är du nyfiken på ExFlow? (Elektronisk Fakturahantering för Microsoft Dynamics NAV)
Den 25 juni klockan 13.00–14.30 håller SignUp en generell genomgång av ExFlow via Skype. Anmäl dig nedan!

Agenda
• Kort presentation om SignUp/ExFlow 5 min
• Tolkning med ReadSoft 5-10 min
• Flödesgenomgång av omkostnadsfaktura (och eller IO faktura), (brukar köra minst 2 fakturor) 30 min
Inläsning/förkontering,
Attest (exflow web)
Deff. bokning
Historik (fakturabildsarkiv)
• Rapport för automatisk kostnads allokering (atteststatus rapport) 15 min

Läs mer om ExFlow HÄR.