Avfall och återvinning

Det finns få branscher som över de senaste årtiondet förändrats i den utsträckning avfall- och återvinningsbranschen har. För att upprätthålla konkurrenskraften är det avgörande att följa den föränderliga marknaden med dess komplexa lagkrav. Det blir nödvändigt att effektivt organisera sina affärsprocesser. Och för att göra det, spelar digitaliseringen en avgörande roll.

Digitalisera avfall- och återvinningsbranschen

Digitalisering och systematisering spelar en nyckelroll för att idag organisera och gradvis utveckla en befintlig verksamhet. Avfall- och  återvinningsbranschen är inget undantag. Eftersom branscher är i ständig utveckling bör ett affärsystem vara flexibelt nog att följa marknadens förändring. Det blir kostsamt att investera i ett nytt affärssystem, för att inom ett par år växa ur det och behöva investera i ett nytt igen.

enwis) – Stöd för avfall och återvinning

För de företag som arbetar med avfall och återvinning är det tydligt att unika arbetprocesser kräver rätt stöd. enwis) är en tilläggslösning som helt integreras med Dynamics NAV och tillhandahåller bred funktionalitet inom standardapplikationen. Det gör enwis) aktuellt för olika företag inom avfall- och återvinningsindustrin.

Vilket område arbetar du det?

Oavsett om ni säljer återvinningsbart material, har en anläggning som förbränner avfall eller arbetar med klassisk avfallshantering anpassas enwis) så att det fungerar med er unika verksamhet.

Rätt funktionalitet för er bransch

Förutom basfunktionalitet som redovisning, fakturering och reskontrahantering supporterar mjukvaran enwis) alla industriella processer. Det stödjer därmed tillverkare av återvinningsbara produkter, återförsäljare och användare. All funktionalitet är en del av standardsystemet därför blir enwis) ett affärssystem för avfall och återvinning helt integrerat i ert Dynamics NAV.

Håll informationen up-to-date

Att arbeta med aktuell och fullständig data är otroligt viktigt för att hålla sig konkurrenskraftig över längre tid. enwis) säkerställer att ni har rätt information om era kunder, leverantörer, material, turer eller vad det kan röra sig om, dagligen. enwis) ser till att hela flödet från order till färdig faktura fungerar smidigt. Informationen behöver endast skrivas in i affärssystemet en gång men visas konsekvent för användarna på olika enheter.

Läs mer om enwis)

Vill du veta mer om Dynamics NAV med fokus på avfall och återvinning

Dynamics NAV, enwis) och BIsmart

Att kunna se mönster. Att läsa av vilka affärsområden ni är riktigt bra på och vad ni kan förbättra. Att fatta rätt strategiska beslut utifrån rätt underlag. BIsmart är ett Business Intelligence verktyg du adderar till NAV MyWay och enwis). BIsmart genererar rapporter, prognoser och statistik. Helt enkelt underlag som utifrån er verksamhet ger underlag till bättre uppföljning med bättre beslut och större lönsamhet.

Ekonomistyrning

Använd Dynamics NAV med fokus på Ekonomistyrning

Handel och Logistik

Använd Dynamics NAV med fokus på Handel och logistik

VÅRA KONTOR

Södra Järnvägsgatan 14
352 34 Växjö
0470-53 00 00

VÅRA KONTOR

Drottninggatan 69
411 07 Göteborg
031-787 90 90

Kungsbro Strand 29
112 26 Stockholm
08-50 90 50 00

CERTIFIERAD MICROSOFT PARTNER